Monday, 25 July 2011

KAEDAH PENGATURCARAAN BERSTRUKTURDefinisi:
Adalah satu subset kepada pengaturcaraan prosedural yang membentuk struktur logik pada program yang sedang ditulis bagi menjadikan ia lebih efisien dan lebih mudah untuk difahami dan diubah suai.

Pengaturan Berstruktur logik :
A. Struktur Berjujukan (Sequence Structure)
  1. Satu arahan atau tugas menjadi petunjuk kepada arahan atau tugas berikutnya dalam susunan yang telah ditentukan.
  2. Tiada arahan atau tugas yang dilangkau daripada turutan arahan.
  3. Semua arahan mesti dilarikan (run) selepas arahan lain yang disusun secara berturutan tanpa meninggalkan atau melangkau sebarang arahan.
KEYWORD : Laksanakan arahan yang berturutan tanpa skip.

B. Struktur Pemilihan (Selection structure)
  1. Dalam struktur pemilihan, arahan adalah dilaksanakan berdasarkan SYARAT.
  2. Hanya 1 daripada 2 penyataan akan dilaksanakan.
KEYWORD: Laksanakan 1 daripada 2 penyataan berdasarkan syarat.


Kelebihan Pengaturcaraan Berstruktur
Pengaturcaraan Berstruktur adalah satu subset kepada pengaturcaraan prosedural yang membentuk struktur logik pada program yang sedang ditulis bagi menjadikan ia lebih efisien dan lebih mudah untuk difahami dan diubah suai.

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More